Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo 2017/2018


V pondelok 6. 11. 2017 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiády je určená pre žiakov 8.a 9. ročníka a skladá sa z troch častí: súťažiaci riešia test, tvoria vlastný text na zadanú tému a v 3. časti musia porotu zaujať ústnym prejavom. Olympiáda je náročná na vedomosti, ale aj na pohotovosť súťažiacich, na originalitu, pravopis, prednes a celkové vystupovanie.

Tento rok súťažilo 8 dievčat a úspešnými riešiteľkami sa stali štyri z nich. Tu je poradie:

1. miesto: Ema        Prokšová        9. A                 48 b

2. miesto: Janka      Benčíková      8. B                 46 b

3. miesto: Simona   Záborská        9. B                 44 b

4. miesto: Michaela Jančošková    9. B                 43 b

V okresnom kole bude našu školu reprezentovať Ema Prokšová. Držíme jej palce!

                                                                                  Ľubica Ollerová, predsedníčka poroty


 Naspäť