Otvorenie školského roka 2017/2018


Riaditeľstvo Základnej školy na Ul. P. Mudroňa 3 v Martine oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude

04.09.2017 o 8.00 hod na školskom dvore.

 

Oznam pre rodičov žiakov, ktorí nastupujú do prvého ročníka.

Po otvorení školského roka sa budú v triedach konať krátke rodičovské združenia, na ktorých budú rodičia podrobne informovaní o priebehu vyučovania, o školských pomôckach, o zápise do školského klubu detí aj o stravovaní žiakov v školskej jedálni.

Stravovanie v školskej jedálni  začína dňa 04.09.2017.

Školský klub detí bude v prevádzke do 16.30 hod.

 Naspäť