Najlepší žiak školy - Marek Červeň


Dňa 26.6.2017 sa  na zasadnutí MsZ uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov za školský rok 2016 /2017.

Najlepším žiakom našej školy sa stal Marek Červeň, žiak 9.A triedy.

Je priateľský, ambiciózny, charizmatický žiak všestranných záujmov. Svojimi nápadmi a myšlienkami dokáže inšpirovať svojich spolužiakov. Má rád prírodu a zvieratá.

Svoje vedomosti a záujem o ne preukázal v Biologickej olympiáde, kde obsadil 1.miesto v krajskom kole. V 9. ročníku prezentoval svoje vedomosti na Olympiáde zo SJL, kde v okresnom kole zvíťazil a v krajskom kole sa umiestnil na 4. mieste. Je oporou školy v kolektívnych športových súťažiach vo futbale i basketbale. Každoročne sa zúčastňuje súťaže Mladý zdravotník.

V budúcom školskom roku bude študentom GVPT v Martine. Želáme mu veľa ďalších úspechov v štúdiu i v osobnom živote.

 

Marek v akcii...                                                             Mgr. Iveta Chomová, triedna učiteľka

 

                        

 Naspäť