Oznam pre stravníkov ŠJ


Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťa stravovalo v školskej jedálni v šk. roku 2017/2018, že je potrebné, aby si prišli prevziať poukážky na zaplatenie stravy už v auguste 2017 !

Poukážky sa budú vydávať v šk. jedálni od 25. 8. v čase 8,00 – 15,00 hod.

Stravu je potrebné zaplatiť pred začiatkom šk. roka. Oznam sa týka aj rodičov budúcich prvákov.

Ďakujeme za pochopenie.                                                              

                                                                            M. Ferencová, vedúca ŠJ

 Naspäť