Deň otvorených dverí – poďakovanie


17. marca 2017 bolo v našej základnej škole príjemne rušno. V tento deň sme otvorili  bránu školy predškolákom a ich rodičom. Budúci prváci sa v sprievode svojich rodičov  zúčastnili otvorených hodín v 1. ročníku, kde si mohli pozrieť činnosť pedagógov a žiakov priamo na vyučovaní a zažiť ozajstnú školskú atmosféru. Všetci návštevníci využili možnosť pozrieť si interiér školy, jej vybavenie, učebne, stretli sa a diskutovali s vedením školy na rôzne témy, týkajúce sa života v škole.  Veríme,  že sa  im naša škola páčila a že sa s mnohými z nich už onedlho  stretneme na zápise  do 1. ročníka.   

Deň otvorených dverí využilo aj 61 rodičov našich žiakov 1. – 4. ročníka, pre ktorých boli tiež pripravené otvorené hodiny. Naším cieľom bolo poskytnúť rodičom príležitosť pozorovať svoje dieťa priamo na vyučovaní. Podujatie bolo tiež príležitosťou nadviazať medzi rodičmi, učiteľmi a žiakmi nové, neformálne kontakty.

Ďakujeme všetkým rodičom za záujem a účasť na Dni otvorených dverí a rovnako ďakujeme aj všetkým pedagógom 1. – 4. ročníka za prípravu a profesionálne zvládnutie tejto výnimočnej akcie.

                                                                                                           Mgr. Tatiana Mikulková

Tu je pár momentiek z vydareného dopoludnia

 Naspäť