Riaditeľské voľno


Oznamujeme žiakom a rodičom, že z dôvodu

TESTOVANIA 5 - 2016 (žiaci 5. ročníka budú testovaní

zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky) budú

mať dňa 23. 11. 2016 (v stredu) žiaci ročníkov 6. - 9.

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

 

Žiaci týchto ročníkov majú obed odhlásený.

 

Riaditeľstvo ZŠNaspäť