Najlepšia žiačka školy


Za najlepšiu žiačku školy bola v tomto školskom roku vybratá Zuzka Fľaková, žiačka 9. B triedy.

Zuzana  bola  žiačkou  9. B triedy.  Je skvelé dievča, ktoré počas štúdia dosahovalo vynikajúce študijné výsledky, malo vzornú dochádzku a slušné správanie.

Reprezentovala školu v mnohých vedomostných a športových súťažiach. V okresných kolách rôznych olympiád obsadila popredné miesta.

Je komunikatívna, priateľská, svedomitá, spoľahlivá a vždy ochotná pomôcť svojim spolužiakom.

Výborné výsledky predurčili aj jej výber strednej školy, v budúcom školskom roku bude študovať na Gymnáziu V. P. Tótha v Martine.

Prajeme jej veľa úspechov.

 Naspäť