Vynikajúce výsledky žiakov v Testovaní 9 – 2016


6. apríla 2016 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Už niekoľko rokov patria naši deviataci k najúspešnejším  v okrese, ba aj v kraji a aj tento rok dosiahli v celoslovenskom testovaní výborné výsledky.

Priemerná úspešnosť našich deviatakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 74,1 %,  čo je o 11,5% viac ako je celoslovenský priemer (62,6%).

V teste z matematiky bola úspešnosť našich žiakov 61%, čo je o 8,2 % viac ako priemerná úspešnosť v SR (52,8%).

Sme radi, že Testovanie 9 – 2016 žiaci zvládli s vynikajúcimi výsledkami (máme aj žiakov so 100%-nou úspešnosťou !)  a želáme im, aby sa im rovnako darilo aj v štúdiu na stredných školách.

Všetkým deviatakom aj pani učiteľkám blahoželáme!Naspäť