Stretnutie rodičov a učiteľov - poďakovanie


Vážení rodičia,

je to už druhý týždeň, čo Vaše detí neboli v škole. Tento stav nás vôbec neteší a najradšej by sme boli, aby všetko bolo tak, ako v kultúrnej spoločnosti má byť. Preto sme považovali za čestné pozvať Vás na stretnutie, na ktorom sme diskutovali o stave slovenského školstva aj o tom, prečo sa naša škola do štrajku zapojila.  

Chceme sa veľmi pekne poďakovať rodičom, ktorí naše pozvanie prijali, našli si čas a prišli. Sme nesmierne radi, že dialóg bol veľmi konštruktívny, vecný, vo veľmi pozitívnej atmosfére. Sme hrdí, že máme v škole rodičov, ktorým spolu s nami záleží na lepšom školstve, ktorí nás chápu a podporujú.

Zároveň chceme všetkých rodičov ubezpečiť, že žiaci po nástupe do školy nepocítia z dôvodu štrajku väčší tlak na svoj výkon, že vyučovací proces zorganizujeme tak, aby boli splnené všetky jeho ciele a úlohy.

Veríme, že pochopíte, že aj keď sme v predchádzajúcich dňoch nevzdelávali deti štandardným spôsobom, ukázali sme im, že nám na ich vzdelaní naozaj záleží a že sa to nebojíme dať najavo. 

Rodičia – ďakujeme za dôveru, pochopenie a podporu!

Deti – už sa na Vás úprimne tešíme!

Sme učitelia a už chceme učiť!

S úctou

pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ na Ul. P. Mudroňa v MartineNaspäť