Memoriál M. Jurana - 22. ročník


Naša základná škola už tradične organizuje na začiatku školského roka Memoriál Miroslava Jurana a Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Tento rok sa 29. 9. 2015 konal už  22. ročník. Pri organizácii nám pravidelne pomáha niekoľko subjektov. Sú to : Jeseniova lekárska fakulta v Martine zapožičaním areálu, SAŠŠ, ktorá nám pomáha organizačne aj materiálne (korešpondencia, pozvánky, diplomy, odmeny rozhodcom), Mesto Martin nám poskytuje účelovú finančnú dotáciu  a Rodičovské združenie pri ZŠ na Ul. P. Mudroňa poskytuje vecné ceny, občerstvenie a potrebný materiál.

Tento ročník sprevádzalo slnečné, ale veľmi veterné počasie. Súťaže sa zúčastnilo 14 škôl z celého okresu, 41 chlapcov a 35 dievčat, spolu 76 žiakov. Víťazné družstvá chlapcov a dievčat ako aj víťazi – jednotlivci postúpili na Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu.

 

Výsledky pozrite tu...

 

Fotografie z podujatia hľadajte vo fotogalérii.

 

 Naspäť