Rozlúčka s deviatakmi...


Dovidenia, Mudroňka!

 

30. jún 2015 bol pre nás, deviatakov, zvláštnym dňom. Dnes sme povedali našej

škole dovidenia. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom

za zaujímavé hodiny, za prípravu na Testovanie 9, za výchovné koncerty,

za divadelné predstavenia, za plavecký aj lyžiarsky výcvik, za všetky pokusy,

exkurzie, výlety... Ďakujeme Vám za Vašu nekonečnú trpezlivosť, ochotu     

a pomoc. Prežili sme na Mudroňke nádherných deväť rokov.  ĎAKUJEME.

 

Fotky z rozlúčky si môžete pozrieť tu...

 

 Naspäť