Zápis do 1. ročníka - poďakovanie


Dňa 20. a 21. januára 2015 sa v našej škole konal zápis do 1. ročníka. Pre predškolákov boli pripravené zaujímavé úlohy. Spoločne s pani učiteľkami svoje prvé prijímacie skúšky zvládli na jednotku. Z priložených fotografií vidieť, že tieto dni  sa stali pre nich výnimočnými. Boli to dni, kedy sa mohli pochváliť už doposiaľ získanými vedomosťami.

Ďakujeme všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí prišli zapísať svoje dieťa do našej ZŠ prvýkrát, ako aj rodičom, ktorí opätovne prejavili dôveru a spokojnosť s našou školou a rozhodli sa zapísať do našej školy svoje ďalšie dieťa. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Poďakovanie patrí aj všetkým pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu tohtoročného zápisu.

  

     

 Naspäť