Oceňovanie mladých záchranárov


Projekt Mladý záchranár má v Martine už dlhoročnú tradíciu. Dňa 1.10.2014 sa na

našej škole, ktorá je tiež nositeľkou tohto projektu, uskutočnilo slávnostné

oceňovanie mladých martinských záchranárov za účasti primátora mesta Andreja

Hrnčiara, náčelníka Mestskej polície v Martine Igora Húsku, preventistky MsP

Janky Krchovej, autora projektu Bruna Horeckého a riaditeľa školy Jozefa Kríža.

Medzi 6 ocenenými žiakmi boli aj traja žiaci našej školy za výtvarné práce na tému

Bezpečná turistika:

 

Tamara Janáková, 4.B

Emma Lovišeková, 3.A

Ella Páričková, 3.A

Blahoželáme!

 

Okrem oceňovania sa uskutočnil aj zábavný krst nového dreveného 3D maskota

Jožka Fľaka - superzáchranára, ktorý bol preventívne pokrstený injekčnou

striekačkou do rôznych častí tela. Ocenení žiaci absolvujú 8.10.2014 aj akčný deň

s Mestskou políciou v Martine.

 

BH

 

Tu sú fotky z tejto milej akcie...

 


 Naspäť