Otvorenie školského roka 2014/2015Riaditeľstvo Základnej školy na Ul. P. Mudroňa 3, 036 01 Martin oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude

02.09.2014 o 8.00 hod na školskom dvore.

 

Oznam pre rodičov žiakov, ktorí nastupujú do prvého ročníka.

Po zahájení školského roka budú v triedach prebiehať krátke rodičovské združenia, na ktorých budú rodičia podrobne informovaní o priebehu vyučovania, o školských pomôckach, o zápise do školského klubu detí a stravovaní v školskej jedálni.

Stravovanie v školskej jedálni  začína dňa 02.09.2014.

 

 Naspäť