Zápis do 1. ročníka 2014


Sme škola s dlhoročnou tradíciou, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie so 100% umiestnením žiakov na stredné školy. Máme výborné výsledky žiakov v Testovaní 9.

Ponúkame vyučovanie cudzích jazykov – angličtina, nemčina, ruština. V popoludňajších hodinách starostlivosť o žiakov v školskom klube detí. Organizovanie školy v prírode, plaveckého a lyžiarskeho výcviku aj na I. stupni. Spoločné podujatia školy s rodičmi - pasovanie prvákov, športové olympiády, tvorivé dielne, karneval.

Žiaci sa úspešne zapájajú do vedomostných, umeleckých a športových súťaží. Škola je umiestnená v klasickej budove, učebne sú orientované do školského dvora. Je dobre vybavená počítačovými učebňami, interaktívnymi tabuľami, jazykovou učebňou, telocvičňou, posilňovňou a kvalitnou bežeckou dráhou v exteriéri.

Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg – školský psychológ a výchovný poradca. V školskej jedálni je ponuka dvoch jedál a jedlo pre celiatikov. V bezprostrednej blízkosti školy je Základná umelecká škola.Naspäť