Prijmeme žiakov do 3. a 7. ročníka


Škola môže prijať v školskom roku 2013/2014 žiakov do 3. a 7. ročníka. K

písomnej žiadosti o prijatie treba priložiť kópiu koncoročného vysvedčenia z

predošlého ročníka. Bližšie informácie na č.t. 043 4230059, 0917233710, e-mail

office@zsmudrona.sk, riaditel@zsmudrona.sk.

 

Škola ponúka: vysokú odbornosť vyučovania, prípravu žiakov na monitor (výborné výsledky

v roku 2013, ale aj v predošlých), vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, predmet

environmentálna výchova od 5. ročníka, novú tartanovú dráhu, volejbalové a basketbalové

ihrisko, plavecký a lyžiarsky výcvik pre žiakov I. a II. stupňa a ďalšie...

 

Výsledky Testovanie 9-2013 slovenský jazyk (za okres Martin)

Výsledky Testovanie 9-2013 matematika (za okres Martin)Naspäť