ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA


 

PRIHLÁŠKA DO 1. ROČNÍKA                           INFORMÁCIE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA

Príloha č. 1

Príloha č. 2  

Príloha č. 3

ŠTART DO ŠKOLY

 O nás

• Základná škola s najdlhšou tradíciou vzdelávania v Martine
• Dlhodobo najlepšie výsledky v celoslovenskom TESTOVANÍ deviatakov v rámci mesta Martin
• Vysoká úspešnosť prijímania žiakov na vybrané stredné školy
• Výborné výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach
• Školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, výchovný poradca, asistenti učiteľa
• Školský klub detí od 6.00 h do 16.30 h
• Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
• 2 počítačové učebne, 9 interaktívnych tabúľ
• Moderne vybavená cvičná školská kuchyňa
• Relaxačná miestnosť pre žiakov
• Športový areál s kvalitnou bežeckou dráhou a Buď fit športovou zónou, školská posilňovňa
• Škola v prírode pre žiakov 1. – 4. ročníka
• Lyžiarsky, snoubordingový a plavecký výcvik v 2., 3., 5. a 7. ročníku
• Tréningy minihádzanej
• Výber z dvoch jedál a jedlo pre celiatikov v školskej jedálni
• Školský bufet, nápojový a potravinový automat
• Poloha školy v blízkosti ZUŠ a CVČ KAMARÁT – vzájomná spolupráca
• Celoročná spolupráca s Turčianskou knižnicou, Turčianskou galériou
• Spolupráca s mestskou políciou – preventívne projekty
• Environmentálne aktivity – ku Dňu Zeme, Dňu vody, zber papiera, gaštanov, turistické výlety
• Výlety a exkurzie
• Športová olympiáda pre deti a rodičov, Vianočné tvorivé dielne
• Denný letný tábor pre žiakov ŠKD – v júli
• Projekty Mladý záchranár, Cesta k emocionálnej zrelosti ...