Mudroňka sa bavila aj pomáhala – charitatívny Deň detí


 

31. mája 2024 sme po roku na Mudroňke opäť zorganizovali Olympiádu zručnosti, vedomostí a zábavy venovanú Medzinárodnému dňu detí.

 

Deti sa od rána tešili na súťaže, hry, občerstvenie a kopec zábavy, škola sa ozývala veselou hudbou, balóny boli neprehliadnuteľné a atmosféra bola naozaj výborná.   

 

Všetci súťažili s plným nasadením, s detskou radosťou a s pocitom, nech si spolu tento deň naozaj užijeme. Veľkí žiaci pomáhali tým najmenším, triedne kolektívy ťahali za jeden koniec a všetci sa výborne bavili. Prestávky v súťažení sme využili na občerstvenie, maľovanie na tvár, nechýbali sladké dobroty, ovocie, pukance, cukrová vata, tanec, fotostena... Ale hlavne nechýbalo nám dobré srdce a chuť pomáhať.

 

Keďže nie všetky deti na svete môžu oslavovať MDD, pripravili sme Stôl štedrosti, kde bola nielen štedrá ponuka dobrôt, ale kde sme svoju štedrosť prejavili aj my. Za dobrovoľný príspevok sme si zobrali koláčik, kúsok pizze alebo ovocie a prispeli sme tak na boj proti hladu a chudobe detí vo svete. Stôl štedrosti sa stal symbolom našej spolupatričnosti s tými najchudobnejšími.

 

Vyzbierali sme spolu 330 €, čo postačí na stravu pre 15 hladujúcich detí na celý školský rok!

 

Deň detí na Mudroňke bol naozaj MEDZINÁRODNÝ!

 

Ďakujeme všetkým, ktorí charitatívny Deň detí pripravovali a podporili: všetkým pedagógom, RZ pri ZŠ, P. Mudroňa, ŠJ pri ZŠ, P. Mudroňa, firme VL Media, Varínskej tlačiarni, mnohým rodičom a priateľom školy.

 

Text: Ľubica Ollerová

Foto: archív školy


O nás

• Základná škola s najdlhšou tradíciou vzdelávania v Martine
• Dlhodobo najlepšie výsledky v celoslovenskom TESTOVANÍ deviatakov v rámci mesta Martin
• Vysoká úspešnosť prijímania žiakov na vybrané stredné školy
• Výborné výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach
• Školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, výchovný poradca, asistenti učiteľa
• Školský klub detí od 6.00 h do 16.30 h
• Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
• 2 počítačové učebne, 9 interaktívnych tabúľ
• Moderne vybavená cvičná školská kuchyňa
• Relaxačná miestnosť pre žiakov
• Športový areál s kvalitnou bežeckou dráhou a Buď fit športovou zónou, školská posilňovňa
• Škola v prírode pre žiakov 1. – 4. ročníka
• Lyžiarsky, snoubordingový a plavecký výcvik v 2., 3., 5. a 7. ročníku
• Tréningy minihádzanej
• Výber z dvoch jedál a jedlo pre celiatikov v školskej jedálni
• Školský bufet, nápojový a potravinový automat
• Poloha školy v blízkosti ZUŠ a CVČ KAMARÁT – vzájomná spolupráca
• Celoročná spolupráca s Turčianskou knižnicou, Turčianskou galériou
• Spolupráca s mestskou políciou – preventívne projekty
• Environmentálne aktivity – ku Dňu Zeme, Dňu vody, zber papiera, gaštanov, turistické výlety
• Výlety a exkurzie
• Športová olympiáda pre deti a rodičov, Vianočné tvorivé dielne
• Denný letný tábor pre žiakov ŠKD – v júli
• Projekty Mladý záchranár, Cesta k emocionálnej zrelosti ...