Zamestnanci


 

Zamestnanci školy v školskom roku 2018/2019
   

 Vedenie školy

 Mgr. Jozef Krížo - riaditeľ ZŠ
 Mgr. Tatiana Mikulková - zást. pre r. 1. – 4.
 Mgr. Klaudia Kráľová - zást. pre r. 5. – 9.
   
 Učitelia ročníkov 1. – 4.  Učitelia ročníkov 5. – 9.
 Mgr. Zuzana Lietavcová  PaedDr. František Patay
 Mgr. Katarína Bellová  Mgr. Zuzana Holubcová
 Mgr. Dominika Mužilová  Mgr. Iveta Chomová
 Mgr. Monika Vonderčíková  Mgr. Petra Dundeková
 PaedDr. Oľga Bolčíková  RNDr. Iveta Štefančíková
 Mgr. Adriana Buociková  Mgr. Ľuboš Panuška - vých. poradca
 Mgr. Eva Dubovcová  Mgr. Ľubica Ollerová
 Mgr. Martina Sekanová  Mgr. Ingrid Lučanská
 Mgr. Katarína Sujová  Mgr. Dáša Gregorová
 Mgr. Bruno Horecký  Mgr. Martina Gachová + as. uč.
 Mgr. Tatiana Gabčová - as. uč.  Mgr. Lucia Kováčik + as. uč.
   Mgr. Lenka Lacková
 Vychovávateľky v ŠKD  Mgr. Antónia Baričáková    
 Anna Záborská - vedúca vych.    Ing. Mgr. Viktor Behúň
 Mgr. Tatiana Kováčiková
 Mgr. Slávka Danielová 
 Mgr. Iveta Matulová  Mgr. Michaela Fabianová

 Mgr. Anna Badínová

 Mgr. Zuzana Hurtová

 Zdenka Majerčíková

 Mgr. Danica Sýkorová
 Eva Hvizdáková  
 Ostatní zamestnanci  
 Mgr. Martina Piatková - šk. špeciálny   pedagóg / šk. psychológ  
 Mgr. Miroslava Pavlišová - tajomníčka školy  Školská jedáleň
 Mária Halušková - PaM  Mária Ferencová - vedúca ŠJ
 Erika Zvaríková - ekonómka  Dana Debnárová
 Rudolf Boroš - školník  Agáta Barancová
   Peter Ferenc
 Upratovačky  Marta Končeková
 Daniela Dudová  Monika Kuderová
 Emília Jánošíková  Božena Kurňavková
 Katarína Jánošíková  
 Antónia Spiššáková