Naše úspechy


Minifutbalová liga najmladších žiakov – 1. kolo

1. miesto našich minhádzanárov

Bronzoví futbalisti na Mc Donald´s Cup

Posledné kolo minifutbalovej ligy najmladších žiakov

6. kolo minifutbalovej ligy

5. kolo minifutbalovej ligy

3. kolo minifutbalovej ligy

Začala sa minifutbalová liga

THM 2018 v plávaní

THM 2018 v atletike

Atletický štvorboj najmladších žiakov okresu

Minifutbalová liga najmladších žiakov - naši futbalisti bronzoví

Minifutbalová liga najmladších žiakov - 6. kolo 2017/2018

Naši úspešní

Detské športové hry - fotky tu...

Matematické súťaže Gymboj a Zamat

Minifutbalová liga najmladších žiakov - 4. kolo 2017/2018 - fotky tu...

Minifutbalová liga najmladších žiakov - 3. kolo 2017/2018 - fotky tu...

Minifutbalová liga najmladších žiakov - 1. kolo 2017/2018

3. kolo TŽL v atletike 2017/2018 - výsledky - MO jednotlivci

3. kolo TŽL v atletike 2017/2018 - výsledky - MO družstvá

3. kolo TŽL v atletike 2017/2018 - výsledky - MMJ družstvá

2. kolo TŽL v atletike 2017/2018 - výsledky

1. kolo TŽL v atletike 2017/2018 - výsledky

Najlepší žiak školy 2016/2017 - Marek Červeň

Predmetová komisia matematika, fyzika, chémia, technika v šk. roku 2016/2017

Naši deviataci opäť vynikajúci

Úspechy našich najmladších atlétov

5. kolo TŽL v atletike - výsledky

Bronzové medaily najmladším futbalistom

Slovenčina, na slovíčko... alebo naši úspešní

Futbalisti Mudroňky vo finále - fotky tu...

Vesmír očami detí - tu foto...

5. kolo minifutbalovej ligy

Geografická a Dejepisná olympiáda