Výchovný a kariérový poradca


Mgr. Ľuboš Panuška

Kontakt:

0434230059

panuska@zsmudrona.sk

Konzultačné hodiny...

Vážení rodičia a žiaci,

na akékoľvek otázky týkajúce sa prijímacieho konania na SŠ vám rád v týchto dňoch odpoviem cez IŽK EduPage) alebo prostredníctvom e-mailu (panuska@zsmudrona.sk). Najnovšie informácie nájdete tu. Sú tu uvedené termíny preberania prihlášok na SŠ (vrátane 8-ročných gymnázií), termíny odovzdávania prihlášok, ale aj odosielania prihlášok na SŠ, termíny prijímacích skúšok, vrátane termínu prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky). Ďalšie pokyny a upresnenia očakávajte, prosím, v najbližších dňoch.

                                                               Mgr. Ľuboš Panuška, výchovný a kariérový poradca

Harmonogram prijímacieho pokračovania pre školský rok 2019-2020

Keď kliknete na odkaz vyššie, otvorí sa vám stránka Školského výpočtového strediska. Posuňte sa na stránke dole a kiknite na záložku ročný výpis, kde uvidíte aktualizovaný Harmonogram prijímacieho pokračovania.

Naplnenosť, zoznamy, štatistiky - prijímacie skúšky na školský rok 2019-20