Plán máj 2020


1.5.              Sviatok práce – štátny sviatok

2.5.        Poďme spolu do divadla – zadarmo: Muflón Ancijáš – sledovanie záznamu divadelného predstavenia SKD  

              v Martine  (5. roč.)

5.5.        Pracovná porada o 11.30 (prostredie zoom)                                                                                           

6.5.        Školenie – práca v zoom o 9.30 a 10.30                                                                    

7.5.        Chemická olympiáda – okresné kolo (dištančná forma)                                                       

8.5.        Deň víťazstva nad fašizmom – štátny sviatok (pripomenúť vo vyuč. predmetoch)

   9.5.        Poďme spolu do divadla – zadarmo: Štúrovci (koncert zrušený) –  sledovanie záznamu divadelného

                predstavenia SKD v Martine (9. roč.)

Od 11.5.    Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením –

  web aplikácia na www.vykazy.sk.        

 12.5.        Zasadnutie MZ roč. 1. – 4.                                                                                                            

11. – 15.5. Zasadnutia MZ a PK (dištančne, resp. prezenčne) – prerokovanie kritérií záverečného hodnotenia žiakov

do 15.5.    Zisťovanie záujmu žiakov o povinne voliteľné predmety: ETV/NAV a v 6. ročníku

                RUJ/CHB

 16.5.        Poďme spolu do divadla – zadarmo: www.narodnycintorin.sk 2. časť –  sledovanie záznamu divadelného

                predstavenia SKD v Martine (8. – 9. roč.)                                                          

18. – 22.5.  Archimediáda – fyzikálna súťaž pre žiakov 6. 7. roč., školské kolo (dištančná forma)

     20.5.      Poďme spolu do divadla – zadarmo: www.narodnycintorin.sk 3. časť – spoločné sledovanie záznamu 

                 divadelného predstavenia z pohodlia domova (8. – 9. roč.)

    máj        Súťaž o „najcoolovejšie“ rúško Mudroňky – výtvarno-fotografická súťaž žiakov školy o najoriginálnejšie

                 ochranné rúško                                                                  

               Výchovný a kariérový poradca

                    Informácie na www.zsmudrona.sk v oznamoch a v bočnom paneli „Výchovný a kariérový poradca“


 
    ŠSP/ŠP

                   Informácie na www.zsmudrona.sk v oznamoch a na EduPage