Ponuka zamestnania


Učiteľ katolíckej náboženskej výchovy

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok (0,26) učiteľa katolíckej náboženskej výchovy s nástupom ihneď. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 759 – 1038,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,

e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710