Prázdniny


Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

    Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október - 2. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

    vianoč

21. december 2018

(piatok)

 27. december 2018 -
 7. január 2019

 8. január 2019

 (utorok)

    polroč

31. január 2019

(štvrtok)

 1. február 2019

 (piatok)

 4. február 2019

 (pondelok)

jar

Košický kraj, Prešovský kraj

15. február 2019

(piatok)

 18. február -  22. február  
 2019

 25. február 2019

 (pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

22. február 2019

(piatok)

 25. február - 1. marec   
 2019

 4. marec 2019

 (pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

1. marec 2019

(piatok)

 4. marec - 8. marec 2019

 11. marec 2019

 (pondelok)

    veľkonoč

17. apríl 2019

(streda)

 18. apríl - 23. apríl 2019

 24. apríl 2019

 (streda)

    letné

28. jún 2019

(piatok)

 1. júl - 31. august 2019

 2. september 2019

 (pondelok)