Prevzatie prihlášok na stredné školy vrátane 8-ročných gymnázií !!!


Vážení rodičia a žiaci,

na akékoľvek otázky týkajúce sa prijímacieho konania na SŠ vám rád v týchto dňoch odpoviem cez IŽK (edupage) alebo prostredníctvom e-mailu (panuska@zsmudrona.sk). Najnovšie informácie nájdete tu. Sú tu uvedené termíny preberania prihlášok na SŠ (vrátane 8-ročných gymnázií), termíny odovzdávania prihlášok, ale aj odosielania prihlášok na SŠ, termíny prijímacích skúšok, vrátane termínu prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky). Ďalšie pokyny a upresnenia očakávajte, prosím, v najbližších dňoch.

                                                               Mgr. Ľuboš Panuška, výchovný a kariérový poradca

Ďalšie informácie od výchovného a kariérového poradcu hľadajte pod položkou Výchovný a kariérový poradca na ľavej lište našej web stránky.Naspäť