Vajanského Martin 2013


V mesiaci február sa uskutočnili triedne kolá v prednese poézie a prózy v 1. – 4. ročníkoch. Víťazi triednych kôl sa odprezentovali v školskej súťaži dňa 21.2.2013. Kategória próza bola veľmi silno zastúpená a všetky výkony detí boli na vysokej úrovni. Bolo veľmi ťažké vybrať troch najlepších. Ak sa Vám nepodarili zvíťaziť tento rok, nebuďte smutní, pracujte na sebe a skúste to o rok.

 

Výsledky súťaže:

 

Poézia

1.     miesto   Tamara Janáková

2.     miesto   Samuel Rusnák

3.     miesto   Natália  Haštová 

 

Próza

1.     miesto   Viktória Ciberová

2.     miesto   Terézia Beláňová

3.     miesto   Dorota  Palenčíková

 

Všetkým srdečne blahoželáme.

                                                                                              Mgr. Z. Lietavcová a Mgr. A. Buociková

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 Naspäť