Rekonštrukčné práce na Mudroňke pokračovali aj v zimných mesiacoch


 Ani počas zimných mesiacov sa v našej škole nezaháľalo. V decembri 2021 sa dokončila rekonštrukcia strechy školskej jedálne. Rekonštrukcia bola hradená z finančných prostriedkov mesta Martin (50 965 eur) a z rozpočtu školy (3471,28  eur).

V januári 2022 sa zrekonštruovali toalety v budove B (dve dievčenské a dve chlapčenské WC) - z finančných prostriedkov školy (8114,60 eur).

V januári sa dokončila inštalácia kamerového bezpečnostného systému, ktorý monitoruje školský areál a obidva vchody do budovy školy - z finančných prostriedkov mesta Martin (2540 eur).


Text a foto: Bruno Horecký

 

                    Oprava strechy školskej jedálne                               Zrekonštruované sociálne zariadenia v budove B

 

                                   Nové dievčenské toalety                                                  Nové chlapčenské toalety

 

  Kamerový systém na Mudroňke

 Naspäť