Dopravná výchova pokračuje aj v zimných mesiacoch


Dopravná výchova v Martine má 50-ročnú tradíciu. Od začiatku tohto školského roka sa praktická časť  konala na detskom dopravnom ihrisku na Severe, v zimných mesiacoch sa uskutočňuje teoretická časť  v odborných učebniach pri dopravnom ihrisku a v ZŠ A. Dubčeka.

V decembri a januári absolvovali aj žiaci našej školy  teoretickú prípravu už v novej odbornej učebni pri detskom dopravnom ihrisku a v ZŠ A. Dubčeka. Dopravná výchova sa realizuje zaujímavou formou, doplnenou používaním mnohých  pomôcok z cestnej premávky (dopravné značky, modely križovatiek, testovanie a pod.), premietaním dopravných situácií a používaním automobilového trenažéru.

Na jar sa môžu Mudroňkáči zase tešiť  na praktickú časť dopravnej výchovy, keď  budú  jazdiť  na autíčkach, kolobežkách, štvorkolkách a bicykloch na detskom dopravnom ihrisku so svetelnou signalizáciou.

Text a foto: Bruno Horecký

Nová odborná učebňa dopravnej výchovy je pri detskom dopravnom ihrisku

    

                                                                                                  Teoretická časť dopravnej výchovy v novej odbornej učebni

V zimných mesiacoch prebieha dopravná výchova v odbornej učebni

     

 

Žiaci 2.B na dopravnej výchove

 Naspäť