Novinky v areáli školy


Počas letných prázdnin a v septembri pribudli v školskom areáli Mudroňky ďalšie novinky.

Okrem výmeny piesku na detskom pieskovisku a na doskočisku v skoku do diaľky, bola osadená nová lavička pri basketbalovom ihrisku.

Vďaka projektu Ďakujem, sused, ktorý zrealizovalo združenie Metro v spolupráci s poslancami mestskej časti  Stred, pribudla na školskom dvore knižná búdka. Do nej je možné priniesť knihu, ale takisto si ju aj požičať. Žiaci môžu čítať knižky a časopisy na čerstvom vzduchu, najmä počas pobytu v  školskom klube detí, ale aj počas vyučovacích hodín v areáli školy. Myšlienkou projektu je: Vezmi si knihu, po prečítaní ju vráť alebo vymeň za inú.

Najväčšou (a najdrahšou) novinkou v areáli školy  je nový  hrací prvok - kolotoč. Po hracej zostave so šmýkačkou, domčekom a dvomi hojdačkami si môžu naši žiaci užiť zábavu aj na kolotoči.

Financie  na tieto novinky na školskom dvore boli uhradené z prostriedkov Výboru mestskej časti  Stred.

Bruno HoreckýNaspäť