Dezinfekcia školskej jedálne ozónom


 

V stredu, 28.10.2020,  vďaka finančnému príspevku VMČ Stred, vydezinfikovali Záchranári Martin o.z. priestory šatní, kuchyne, kancelárií a jedálne ZŠ, P. Mudroňa ozónovým generátorom.

Čistenie ozónom je plne ekologická metóda, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Po jeho aplikácii v priestore nezostane žiadna zdraviu škodlivá substancia a ozón sa premení na kyslík.

Počas pandémie koronavírusu  sa podarilo teda dôkladne vyčistiť od baktérií a vírusov všetky vnútorné priestory budovy školskej jedálne na Mudroňke, aby sa žiaci a zamestnanci stravovali a pracovali v hygienicky čistom a  bezpečnom prostredí. V blízkej budúcnosti chceme takto dezinfikovať aj ďalšie školské priestory.


Text a foto: Bruno HoreckýNaspäť