Olympiáda v anglickom jazyku


V stredu 4. decembra 2019 sa uskutočnilo  školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 10 žiakov.

V kategórii 1A súťažili dvaja žiaci, v kategórii 1B osem žiakov.

Súťažiaci museli preukázať svoje vedomosti a schopnosti v práci so slovnou zásobou, v posluchu, v čítaní neznámeho textu. Tvorili tiež jednoduchý príbeh na základe obrázka.

Súťaž bola náročná a úspešnými riešiteľmi sa stali iba žiaci z kategórie 1B:

 

Filip Novák – z 8. B

Klára Holičová – z 8. B

Jaroslav Sloup – z 9. A

Zuzana Kohútová – 9. B

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za prejavenú snahu a želáme im veľa úspechov v ďalšej práci v anglickom jazyku.

Našu školu bude v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku reprezentovať  Filip Novák. Držíme mu palce, aby sa mu darilo čo najlepšie.


Mgr. Iveta Chomová, ved. PK CJ

 Naspäť