Prezentácia knihy Ondreja Nagaja


Žiaci 3. B triedy sa 25.10.2019 zúčastnili na prezentácii najnovšej knihy Kocúr Žabo s bielou bradou od  známeho turčianskeho spisovateľa Ondreja Nagaja. V Turčianskom kultúrnom stredisku si tretiaci vypočuli zaujímavé rozprávanie spisovateľa o vzniku a písaní tejto knihy o jeho kocúrovi Žabovi. Na besede bol prítomný aj ilustrátor knihy Miroslav Regitko, ktorý spolu so žiakmi kreslil naživo nielen kocúra, ale aj iné zvieratká. Beseda sa skončila  autogramiádou spisovateľa s ilustrátorom a ich  spoločnými spomienkovými fotografiami so žiakmi z Mudroňky.

Text a foto: Bruno Horecký

              

 Naspäť