Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo 2018/19


Vo štvrtok 22.11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

 

Kategória 1A je určená pre žiakov 5.7. ročníka, zúčastnilo sa jej 10 súťažiacich.  Kategória 1B je určená pre žiakov 8.9. ročníka, zapojilo sa 5 súťažiacich.

 

Žiaci museli prejaviť vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach: čítanie s porozumením, posluch s porozumením, gramatika, slovná zásoba a práca s obrázkom.

 

Všetci súťažiaci sa snažili podať čo najlepšie výkony a výsledky sú nasledovné:

 

V kategórii 1A sa stali úspešnými riešiteľmi títo žiaci:

Filip               Novák                                  (7.B) – 45 bodov

Klára             Holičová                              (7.B) – 43,5 bodov

 

V kategórii 1B sa stali úspešnými riešiteľmi títo žiaci:

 

Natália          Hrabovská                           (8. B)  – 55 bodov

Tomáš          Kluch                                    (9. B)  – 43 bodov

 

V okresnom kole Olympiády z anglického jazyka našu školu 16. januára 2019 reprezentovali Filip Novák zo 7. B a Natália  Hrabovská z 8. B triedy. Obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi.


Všetkým účastníkom Olympiády z ANJ  želáme ďalšie úspechy a radosť pri učení sa cudzích jazykov.

                                             

 

Mgr. I. Chomová

 

 Naspäť