Matematická súťaž ZAMAT 2018


16. 11. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili matematickej súťaže  ZAMAT na Gymnáziu J. Lettricha v Martine.

Družstvo piateho ročníka (Mudrlanti) v zložení: Valéria Kocanová, Michal Fľak, Barbora Rosenbergová a Marek Murgaš obsadilo pekné 4. miesto. Žiaci prejavili matematické vedomosti, logické myslenie, zmysel pre spoluprácu, pohotovosť a bojovnosť. Tretie miesto im ušlo v rozstrele tesne pred vyhlásením výsledkov.

Žiaci štvrtého ročníka (Vedkovia) v zložení: Martin Ďurdík, Alžbeta Štillová, Laura Fučelová a Šarlota Šaverová obsadili 11. miesto. Bola to pre nich cenná skúsenosť.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa  matematických úspechov.

                                                                                                        RNDr. Iveta Štefančíková

 Naspäť