Športové hry predškolákov a školákov na Mudroňke


Základná škola na Ul. P. Mudroňa zorganizovala prvýkrát spoločné športové hry predškolákov a  školákov. Hier sa zúčastnili  deti z MŠ na Ul. P. O. Hviezdoslava a žiaci 1. ročníka ZŠ na Ul. P. Mudroňa. 19. júna v športovom areáli Mudroňky súťažili najmladší športovci v troch zmiešaných družstvách a  v piatich disciplínach: v hode molitanovou raketou do diaľky, v štafetovo-prekážkovom behu, v hode loptičkou na cieľ, v kopaní penált do bránky a v preťahovaní lanom.

Pre všetkých súťažiacich bol pripravený nápoj, sladká odmena a originálna medaila. Víťazmi sa napokon stali všetci zúčastnení. Predškoláci sa už teraz tešia, že o dva mesiace  budú aj oni  reprezentovať školu na Mudroňke v ďalších športových súťažiach.

 

Text a foto: Bruno Horecký

 

 Naspäť