Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo 2017/18


Vo štvrtok 30.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

Kategória 1A je určená pre žiakov 5. - 7. ročníka, zúčastnilo sa jej 7 súťažiacich.  Kategória 1B je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka, zapojilo sa 11 súťažiacich.

Žiaci museli prejaviť vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach: čítanie s porozumením, posluch s porozumením, gramatika, slovná zásoba a práca s obrázkom.

Všetci súťažiaci sa snažili podať čo najlepšie výkony a výsledky sú nasledovné:

 

V kategórii 1B sa stali úspešnými riešiteľmi títo žiaci:

Adela     Hrabovská                      (9. A)  – 66 bodov

Tomáš   Kluch                               (8. B)  – 62,5 bodov

Roman  Tekula                              (8. A)  – 58 bodov

Ema       Prokšová                         (9. A)  – 53 bodov

Tereza   Brodzianska                    (9. B)  – 53 bodov

 

V okresnom kole Olympiády z anglického jazyka budú našu školu reprezentovať:

Zuzana Kohútová zo 7. B a Adela Hrabovská z 9.A triedy.


Všetkým účastníkom školského kola olympiády želáme ďalšie úspechy a radosť pri učení sa cudzích jazykov.

 

 

               Mgr. Iveta Chomová

 Naspäť