Rozlúčka deviatakov so školou


Vážený pán riaditeľ, vážený pedagogický zbor, milí spolužiaci!

Dovoľte nám, žiakom deviateho ročníka, poďakovať sa  za deväť rokov plných učenia a spoznávania sa navzájom. V tejto škole každý z nás spoznal nových ľudí, vznikli nové priateľstvá. Vyrástli sme a uvedomili sme si, že keď niečo robíme naplno, podarí sa to.

Je ťažké opustiť miesto, ktoré nám otvorilo dvere do budúcnosti, ale napriek tomu odtiaľto odchádzame s vedomím, že sa všetko ešte len začína.

Obzvlášť sa chceme poďakovať našim triednym pani učiteľkám, ktoré to s nami dotiahli až sem – do cieľa.

S hrdosťou odchádzame a vieme, že toto je ešte len začiatok dlhej cesty. Cesty, ktorá nebude vždy jednoduchá, no my ju zvládneme.

Ďakujeme!

                                                                                                          Žiaci 9. A a 9. B triedy

A tu sa pozrite ako sme sa lúčili...

 Naspäť