Didaktické hry žiakov 1. stupňa


V posledný  júnový týždeň sa uskutočnilo  v areáli  ZŠ na Ul. P. Mudroňa  športovo- branné dopoludnie najmladších žiakov  školy. Zúčastnilo sa ho vyše 160 žiakov 1.–4. ročníka, ktorí súťažili v štyroch netradičných disciplínach: v preťahovaní lanom, v hode granátom a loptičkou na cieľ, v hode penovou raketou  a v štafetových behoch.

Proti sebe súperili  žiaci jednotlivých tried toho istého ročníka. Víťazmi sa napokon stali všetci a odniesli si z týchto netradičných didaktických hier nielen nezabudnuteľné športové  zážitky, ale aj sladké odmeny od rodičovského združenia našej  ZŠ.

 

Pri  zápoleniach našich žiakov  bola už tradične prítomná aj Televízia Turiec. Na jej webe si môžete pozrieť toto podujatie zdokumentované  v hlavných správach.

                                                                                                             Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť