Turčianska žiacka liga v atletike - 5. kolo


Naši žiaci 5. - 9.  ročníka sa zúčastnili  26. 4. 2016  5. kola TŽL.  Obstáli  veľmi

dobre, keď obsadili 4. miesto.  Dôležitejšie však je, že pred poslednými dvoma

kolami TŽL sú na 2. mieste tejto súťaže.

Tu si môžete pozrieť výsledky...Naspäť