Vianočné tvorivé dielene


 Milí rodičia, milí žiaci!

 

Stalo sa už tradíciou, že každý rok sa o takomto čase

stretávame spoločne - deti, rodičia a učitelia na

vianočných tvorivých dielňach. Pri vytváraní krásnych

dekorácií cítime vzájomnú spolupatričnosť i radosť

z blížiacich sa Vianoc. Milí rodičia, teší nás, že úsilie

Vašich detí nachádza u Vás každoročne podporu

a svojou prítomnosťou umocňujete čaro prichádzajúcich

Vianoc v našej škole.

 Ďakujeme za milú spoločnosť a krásne a originálne

dekorácie, ktoré krášlia našu školu. Všetkým želáme

krásne a pokojné vianočné sviatky plné lásky

a porozumenia v kruhu najbližších.

 

   A tu si pozrite pár milých okamihov  z tejto tradičnej

 akcie.

 

                Naspäť