Európsky rok občanov


Rok  2013 bol Európskou úniou vyhlásený za Európsky rok občanov a pri tejto príležitosti sa konali počas celého roka viaceré podujatia po celom Slovensku.

Debatný klub Bilingválneho gymnázia v Sučanoch v spolupráci s Martinským parlamentom mladých dňa 5. 11. 2013 zorganizoval podujatie pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a študentov stredných škôl v Martine s cieľom posilniť informovanosť mladých ľudí o výhodách euroobčianstva.

Z našej školy sa podujatia zúčastnili žiaci 8. A triedy. Vypočuli si informácie pracovníka Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ako aj členiek organizácie EuroActive, Trancparency International Slovensko a Európskeho dialógu perspektívneho postoja.

V druhej časti podujatia sa žiaci zapojili do interaktívneho workshopu s európskou tematikou. Úspešnou žiačkou našej školy bola Nikoleta Hodžová, ktorá v rámci workshopov vyhrala hru Bingo. Blahoželáme.

 

                                                                                                                Mgr. Ľ. Ollerová

 

 

 Naspäť