Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo


21. 11. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov. Súťažili v dvoch súťažných kategóriách.

Kategória 1A je určená pre žiakov 5. – 7. ročníka, zúčastnilo sa jej 7 súťažiacich.  Kategória 1B je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka, v tejto  kategórii sa do olympiády zapojilo 10 súťažiacich.

Žiaci si overili svoje vedomosti získané nielen na hodinách anglického jazyka. Súťažili v týchto zručnostiach: čítanie s porozumením, počúvanie, gramatika, slovná zásoba a rozprávanie príbehu o  obrázku.

Všetci súťažiaci sa snažili podať čo najlepšie výkony. Úspešnými riešiteľmi sa stali šiesti žiaci.

V kategórii 1A bolo umiestnenie súťažiacich nasledovné:

 

1. miesto: Olívia Batková zo 7. A triedy

2. miesto: Michal Švrlo zo 6. A triedy

3. miesto: Olívia Maceková zo 6. C triedy


V kategórii 1B bolo umiestnenie súťažiacich nasledovné:

1. miesto: Branislav Perončík z 9. B triedy

2. miesto: Sofia Mušáková z 9. B triedy

3. miesto: Lucia Holienčíková z 9. A triedy


V okresnom kole Olympiády z anglického jazyka budú našu školu reprezentovať

Olívia Batková a Branislav Perončík.


Všetkým účastníkom školského kola Olympiády  želáme ďalšie úspechy a radosť pri učení sa cudzích jazykov.

                                                                           Iveta Chomová, ved. PK CJ

 Naspäť