ZBER PAPIERA


Dátum: 11. – 12. mája 2022

Čas:      od 13,30 – 16,30 hod.

Miesto: školský dvor

Najaktívnejších žiakov a triedy s najväčším množstvom nazbieraného papiera škola odmení vecnými cenami.

Kartón a papier je potrebné zviazať oddelene.

                                                          Mgr. L. Lacková a PaedDr. F. Patay

                                                   Naspäť