Konzultačné popoludnie online


Oznamujeme rodičom, že vo štvrtok 11. novembra 2021 od 14.00 do 17.00 bude prebiehať konzultačné popoludnie online. Túto formu sme zvolili kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii. Jednotliví vyučujúci vám prostredníctvom EduPage oznámia voľné termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť a prihlasovacie údaje do aplikácie ZOOM, cez ktorú budú konzultácie prebiehať.

V prípade záujmu o konzultácie s našimi školskými špeciálnymi pedagógmi Mgr. Martinou Piatkovou, Mgr. Ľubicou Púčekovou a školským psychológom Mgr. Martinou Piatkovou, môžete si konkrétny termín dohodnúť na tel. čísle: 0910713366.

Upozornenie: Niektorí vyučujúci sú PN, OČR, resp. v karanténe, preto nebudú konzultácie poskytovať. Ak nenájdete v EduPage niektorých učiteľov, je to tento dôvod. Podľa možností sa budeme snažiť zabezpečiť náhradný termín konzultácií.

Vedenie školyNaspäť