Návrat do škôl 2021 - aktualizované


Milí rodičia, žiaci, kolegovia,
na základe vyhlásenia ministra školstva sa budú žiaci aj v týždni od 25. do 29. januára 2021 vzdelávať v rovnakom režime ako tento týždeň. 

1. Naďalej bude otvorený ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritických infraštruktúrach a deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Prevádzka školského klubu bude od 6.30 do 15.30. Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené pre žiakov aj zamestnancov školy. Do piatku 22.1.2021 do 12.00 môžu rodičia prostredníctvom EduPage nahlásiť záujem o ŠKD pre svoje deti v budúcom týždni (neplatí pre deti, ktoré už sú v ŠKD tento týždeň).

2. Od 25. januára bude vyučovanie pokračovať dištančnou formou vo všetkých ročníkoch podľa upraveného rozvrhu (2. stupeň - podľa doterajšieho online rozvrhu, 1. stupeň - skrátené hodiny, začiatky vyučovacích hodín - podľa platného rozvrhu, forma vyučovania - podľa pokynov vyučujúcich).

3. Pedagogická rada (polročná klasifikácia) sa uskutoční 26.1.2021 online.

Viac informácií nájdete na https://www.minedu.sk/

Mgr. Jozef Krížo riaditeľ ZŠ

 Naspäť