Vyučovanie na 1. stupni od 10.11.2020


Dňa 10.11.2020 pokračujú v prezenčnom vyučovaní žiaci 1. stupňa.

Všetci žiaci sa preukážu aktuálnym Vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom dieťaťa.

Žiak, ktorý bol v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanou osobou ostáva v karanténe 10 dní.

Do školy nastúpia len tí žiaci, ktorých členovia v spoločnej domácnosti boli negatívne testovaní.

Rodičom žiaka, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré neabsolvovali testovanie, sa odporúča využiť ospravedlnenie dieťaťa na 5 dní.

Žiak, ktorý má 10 rokov a viac sa pri nástupe do školy preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID - 19.

 

Vyhlásene zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 

                                                                                            Mgr. Jozef KrížoNaspäť