Informácie k nástupu žiakov do školy od 22.6.2020


Vážení rodičia, informujeme vás o zmenách súvisiacich s nástupom žiakov

do školy od 22.6.2020:

1. Od 22.6.2020 začína vyučovanie aj pre  žiakov 6. - 9. ročníka.

2. Naďalej ide o dobrovoľnú účasť žiakov v škole.

3. Pri prvom nástupe žiak predkladá Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa.

4. Žiak je povinný dezinfikovať si ruky pri vstupe do priestorov školy a ŠJ.

5. Žiaci musia mať pri sebe dve ochranné rúška a balík hygienických vreckoviek.

6. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch, okrem svojej skupiny

    v priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

7. Vyučovanie v ročníkoch 1. - 4. bude prebiehať ako doposiaľ do 11.20 h.

8. Od 22.6.2020 bude vyučovanie pre ročníky 5. - 9. podľa pôvodného rozvrhu

    platného pred prerušením vyučovania. Vyučovacie hodiny budú skrátené na

    35 minút  s 10 minútovými prestávkami.

9. Naďalej platí zákaz vstupu rodičov a iných osôb do budovy školy.

                                                                    

                                                                               Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy

 

Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťaNaspäť