Projekt – Remeslo má zlaté dno


Technika – predmet, ktorý sa opätovne zaviedol do škôl,  je jedným z predmetov, kde si žiaci môžu vyskúšať svoje praktické zručnosti, uplatniť svoje nápady a naplno využiť svoju kreativitu. Predpokladom k tomu je dobré vybavenie špeciálnej učebne a zaručená bezpečnosť pri práci. Preto vznikol projekt Remeslo má zlaté dno.

Toto porekadlo je aktuálne aj v treťom tisícročí, v ktorom síce prevládajú informačné technológie, ktoré žiaci ovládajú na dobrej úrovni, a predsa sa nevedia dočkať, kedy si sami, vlastnými rukami niečo vyrobia. Preto sa aktívne zapojili aj do vynovenia dielne ako špeciálnej učebne. Najstarší žiaci pripravili a natreli staršie funkčné stoly na opracovanie kovu, ktoré budú vynovené doskami a lištami, ostatní  zase na nových hobliciach vyrábajú palety, na ktorých bude uložené nové zakúpené náradie. Všetko pripravujú na bezpečnú prácu s náradím pri opracovávaní materiálu. Mladší žiaci vyrobili z plastu prívesky na kľúče s logom školy pre prváčikov, ktorí nastúpili do školy v tomto jubilejnom školskom roku. Pokračujú vo výrobe príveskov aj pre ostatných, ktorí si aj takto pripomenú 85. výročie otvorenia našej základnej školy.

Hoci je naša škola vekom najstaršia v Martine, duchom je súčasná a sami žiaci sa podieľajú na jej modernizácii a zveľaďovaní. Jediné, čo je k tomu potrebné, sú financie. Na terajšiu premenu špeciálnej učebne prispeli: 

OZ Matka a dieťa Turca

Mesto Martin (dotácia od Komisie školstva, vzdelávania a mládeže)

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin

V budúcnosti bude treba ešte učebňu vymaľovať,  doplniť ochrannými pomôckami pre žiakov, potrebným  materiálom a  IKT.

                                                                                             

                                                                                                                                                             Mgr. Zuzana Holubcová

                                                                                                                 vyučujúca predmetu technika

 Naspäť