Jazykové vyučovanie B&E SCHOOL - prihláška


Aj v budúcom školskom roku chceme pokračovať vo vyučovaní anglického jazyka v spolupráci s Jazykovou školou B&E SCHOOL. Vyučovanie sa týka budúcich žiakov 5. a 6. ročníka (súčasní štvrtáci a piataci).

Výhody:

  • Vyučovanie v moderne vybavenej učebni v priestoroch ZŠ.
  • Vyučovanie po školskom rozvrhu (žiadne presuny).
  • Vedenie výuky slovenskými a anglickými lektormi.
  • Vyučovanie je zamerané na komunikáciu (nejde o doučovanie).
  • Nízky počet žiakov v skupine (6 - 12 žiakov).
  • Skupinu tvoria žiaci jedného ročníka.
  • Frekvencia výuky - 2 x 60 min. / týždeň.

Viac informácií nájdete na www.be-school.sk a na tel. čísle 0905325697.

Predbežnú prihlášku dostanú žiaci 4. ročníka alebo si ju môžete stiahnuť nižšie. Žiaci 5. ročníka pokračujú v svojej skupine aj v 6. ročníku.

 

Predbežná prihláška B&E SCHOOLNaspäť