Angličtina pre 1. stupeň ZŠ


"Happy English"

V spolupráci s jazykovou školou B & E School

plánujeme v novom školskom roku otvoriť kurzy

angličtiny pre prvý stupeň ZŠ (žiaci 2. - 4. ročníka)

s názvom "Happy English".

 

Cieľom kurzov je:

- naučiť deti prvé anglické slová precvičovaním správnej  

  výslovnosti riekankami a pesničkami,

- motivovať deti k používaniu angličtiny,

- rozvíjať schopnosť učiť sa v cudzom jazyku.

Výuka sa uskutoční v priestoroch ZŠ, 1 x 45 minút týždenne. 

Cena - 2,50 €/osoba/hodina.

Viac informácií o jazykovej škole je uvedených

na www.be-school.sk.

Predbežnú prihlášku si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľov alebo stiahnuť tu.Naspäť