Oznam pre stravníkov ŠJ


Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťa stravovalo v školskej jedálni v šk. roku 2018/2019, že je potrebné, aby si prišli prevziať poukážky na zaplatenie stravy už v auguste 2018. Poukážky sa budú vydávať v šk. jedálni od 23. 8. 2018 v čase 8.00 -13.00 hod. Stravu je potrebné zaplatiť pred začiatkom školského roka. Oznam sa týka aj rodičov budúcich prvákov.

Ďakujeme za pochopenie.

M. Ferencová, vedúca ŠJ

 Naspäť